Pokloni zvezek

Na Škofijski Karitas Celje letos ponovno vabimo k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Akcija zbiranja in razdeljevanja šolskih potrebščin otrokom iz socialno šibkih družin ali družin z več otroki bo potekala do 10. junija 2016. K akciji zbiranja šolskih potrebščin vabimo vse slovenske šolarje in vrtce, trgovske centre in trgovine. Družinam pomagamo tudi pri nakupu delovnih zvezkov in sicer z razdelitvijo bonov za določeno knjigarno. Na Škofijski Karitas Celje bomo pripravili tri pakete šolskih potrebščin, ki so namenjeni učencem I., II. In  III. triade devetletne osnovne šole ter paket namenjen srednješolcem. En paket je namenjen enemu otroku. Pripravljene pakete zvezkov in šolskih potrebščin razdelimo preko mreže Župnijskih Karitas.
 
Akcija Pokloni zvezek ima res velik pomen, saj v prvi vrsti zbiramo zvezke za otroke iz socialno ogroženih družin, velik pomen pa ima akcija tudi iz vidika vzgoje za solidarnost z sovrstniki. Otroci, ki bodo zvezek podarili, bodo prejeli razglednico, na katero bodo lahko napisali misel ali narisali risbico, za prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel.
 
Iskrena hvala vsem, ki se boste z nami pridružili akciji zbiranja zvezkov in šolskih potrebščin.
Za vsa vprašanja in informacije smo na voljo na telefonski številki 051 658 299 Barbara Godler.