top of page
Humanitarno skladišče Škofijske Karitas Celje

 

Med prostore, ki jih vsaka škofijska Karitas nujno potrebuje za svoje delo, sodi tudi osrednje humanitarno skladišče. Povedano preprosto: prostor, kjer se shranjujejo oblačila, hrana in druge oblike pomoči, obenem pa se vsa ta pomoč tudi razvršča, sestavlja v pakete in izdaja ljudem ali organizacijam, ki pomoč potrebujejo. Prostore za Humanitarno skladišče ŠKC smo ob prijazni in vsestranski pomoči Škofije Celje dobili v stavbi nekdanje hiralnice Konventa usmiljenih bratov oz. v današnjem Škofijskem domu Vrbje. Dejstvo, da je v času med obema vojnama stavba služila krščanski dobrodelnosti nas navdaja z veseljem, obenem pa nas tudi zavezuje in opominja. Ne glede na ideologije, družbene viharje in spremembe – ali pa ravno zaradi njih -  ostajajo ubogi vedno med nami (prim. Mr 14,7). Zato smo kot Cerkev ne samo poklicani, temveč tudi dolžni skrbeti za pristno evangeljsko dobrodelnost, katere gibalo nista nekakšen humanizem in dobrodušnost, temveč bi morala biti vedno v službi  oznanjevanja; naša dobra dela naj bi slavila in kazala obličje dobrega in človekoljubnega Boga, ki edini zmore utešiti vsa hrepenenja človeškega srca. Humanitarno skladišče je vidna oblika te misli, je udejanjena konkretnost premisleka o Karitas kot poslanstvu Cerkve. V humanitarnem skladišču se ne zbirajo samo obleke, obutev in pohištvo, ki jih ne potrebujemo več, pa jih rajši kot na smetišče damo nekam, kjer mogoče še pridejo prav. Prav tako humanitarno skladišče ni sortirnica in smetišče, ker bi bila Karitas pač cenejša od bližnje ali daljne deponije. Ne, humanitarno skladišče v Karitas je vidno znamenje dobrote, ki je bila izlita v človeška srca (prim. Rim 5,5). Je znamenje naše skupne skrbi za druge, je dokaz, da vsemu materializmu, potrošništvu in vrednotnemu relativizmu navkljub človek in njegovo dostojanstvo ostajata pomembna vrednota in skrb tudi našega časa in prostora. Zato bomo z vsako rabljeno igračo in podarjenim oblačilom uskladiščili tudi ljubezen in pozornost vseh, ki so se nečemu odrekli v korist nekoga drugega.

 

 

Humanitarno skladišče ni nekakšen paradni konj Škofijske Karitas v smislu: glejte, kaj smo (si) naredili in koliko stvari imamo. Humanitarno skladišče je za Škofijsko Karitas prostor služenja. Tistim, ki želijo nekomu pomagati, pa tega ne znajo ali ne morejo storiti neposredno, in onim, ki kaj potrebujejo. Je pa tudi in predvsem prostor namenjen sodelovanju in podpori delu Župnijskih Karitas.

 

Pred začetkom delovanja smo prostore Humanitarnega skladišča ŠKC blagoslovili. Blagoslov je prošnja za Božjo naklonjenost, ki nam pomaga, da bi prav živeli, pošteno delali in resnično ljubili. Če bomo tako ravnali, bodo imela naša dobra dela pričevanjsko moč. Ali kot so vedeli že usmiljeni bratje, ki so pred nami tod hodili po poteh krščanske dobrodelnosti:

 

Facere bene et hoc etiam revera bene agere.

Dobro delati in to tudi zares dobro narediti.

 

Vredno se je potruditi, da bo tudi za nami ostala sled dobrote, ki bo svetila našim zanamcem.

 

Matej Pirnat, generalni tajnik Škofijske Karitas Celje

bottom of page