Kronogram v spomin usmiljenim bratom

 

V spomin usmiljenim bratom in njihovemu delu v Savinjski dolini bo na pročelju Škofijskega doma Vrbje kamnita tabla z vklesanim kronogramom. Gre za napis v latinskem jeziku, s poudarjenimi velikimi črkami, ki dajejo kot rimske številke določeno letnico. Seštevek vseh poudarjenih črk kronograma v spomin Konventu usmiljenih bratov daje letnico 2008, saj se je tega leta začela obnova stavbe. Avtor kronograma je mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FratrIbVs  MIserICorDIbVs

benefaCIentIbVs

qVI  hIC  VIXerVnt

Nos  LaetI  ChrIsto  InserVIentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosti prevod bi se lahko glasil:

Usmiljenim bratom, dobrodelnim, ki so tukaj živeli, (v spomin) mi, ki (v Karitas) z veseljem Kristusu služimo.

 

I je 1; 13x1=13

V 5; 7x5=35

X je 10; 1x 10=10

L je 50; 1x50=50

C je 100; 4x100=400

D je 500; 1x 500=500

M je 1000; 1x1000=1000

 

1000+500+400+50+10+35+13=2008