program socialnega vključevanja oseb ranljivih skupin

Razvojni program socialnega vključevanja v samostojno in aktivno življenje je nov program, s katerim smo konkretno začeli  v začetku leta 2016. Program je namenjen naslednjim skupinam: osebam z različnimi oblikami odvisnosti (alkohol, droga),  starostnikom in mladim, ki zaradi specifičnega načina življenja izstopajo iz običajnega okolja. Sem spadajo še tiste osebe, ki v preteklega pol leta niso imele redno plačane zaposlitve in so prijavljene v vsaj eni evidenci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ali nima dokončanega srednjega poklicnega oziroma tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja. Sem spadajo tudi osebe, ki so starejše od 50 let ali živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov in tiste, ki so bile zadnjih 24. mesecev ali več nezaposlene. Vse te skupine se težje vključijo na trg dela. Nevarnost je da pride do socialne izključenosti, zato je dobro, da lahko ponudimo programe, da ščitijo posameznike iz ranljivih skupin. Trudimo se, da vključujemo  osebe v delo in družbo najpogosteje se to delo navezuje na delovno okolje v Vrbju ali na terenu. Osebe, ki prihajajo v Vrbje in se v delo vključujejo preko dogovora o prostovoljnem delu, semkaj prihajajo rade, saj spoznajo nove ljudi, pletejo mrežo poznanstev, nabirajo nove izkušnje in se vedno naučijo kaj novega.