top of page

Izjava o varovanju osebnih podatkov

1. Splošno

Škofijska Karitas Celje (ŠKC) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Z zbirkami podatkov ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Z Izjavo o varstvu osebnih podatkov vas želimo seznaniti, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako jih bomo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

ŠKC se zavezuje, da bodo vaši zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov in da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v primerih, kot jih določa zakon.

 

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, je Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje, spletna stran: www.karitasce.si, e- naslov: info@karitasce.si, telefonska številka: +386 590 80 370.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke za namen obdelave in uporabe zbiramo samo v primeru, če se kot uporabnik naših storitev prostovoljno odločite, da nam boste posredovali takšne podatke, ali nam zato dajete izrecno soglasje. V takšnih primerih se strinjate s predmetnimi pogoji uporabe. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Vse podatke zbiramo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Škofijske Karitas Celje, to je humanitarna dejavnost in celovita pomoč socialno ogroženim občanom. Ker sta pridobivanje in obdelava osebnih podatkov nujna za dodelitev pomoči, zbiranje darov, vključevanje v prostovoljstvo ali opravljanje drugih humanitarnih storitev, lahko te podatke zbiramo in obdelujemo že na podlagi dejstva, da ste se k nam obrnili s prošnjo za pomoč, nam nakazali dar ali drugače stopili z nami v stik in izrazili zanimanje za naše storitve in dejavnosti. Če nam za naše delo nujno potrebnih podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo zagotoviti celostne in strokovne obravnave vaše prošnje oz. vas drugače vključiti v našo humanitarno dejavnost.

 

Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko ŠKC preko elektronske pošte obvešča o naših dogodkih in dejavnostih.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje obvestil kadarkoli prekličete.

 

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

ŠKC se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

5. Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno in določeno v skladu s posameznim programom pomoči oz. humanitarno storitvijo, zaradi katere so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

 • vsi podatki v zvezi s prošnjami za pomoč se hranijo še 5 (pet) let po odobritvi pomoči,

 • podatki o prostovoljcih in opravljenih urah se hranijo še 5 (let) po datumu nastanka,

 • podatki o darovalcih ali prejemnikih obvestil se hranijo in uporabljajo do preklica ali obvestila o smrti darovalca oz. prejemnika obvestil.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za dodelitev pomoči, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki, skladiščne evidence), znaša rok hrambe 6, 10 oziroma 15 let, v skladu z zahtevami financerjev so nekatere evidence tudi trajne. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 

6. Način varstva vaših podatkov

ŠKC varuje osebne podatke v skladu z zakonom in predmetnimi predpisi. ŠKC bo storila vse, kar je v njeni moči, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški in tiskani obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v omarah in prostorih, do katerih imajo dostop le pooblaščene oseba za ravnanje s temi podatki.

 

7. Vaše pravice

ŠKC zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil po elektronski pošti ne želite več prejemati, nam pošljite elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: info@karitasce.si. Če ne želite več prejemati naših drugih obvestil (pošte, položnic …), nam to lahko sporočite na telefonsko številko: 0590 80 370.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu ŠKC:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe) – kadar je to pravno dopustno,

 • omogoči pravico do omejitve obdelave,

 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,

 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica

 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

ŠKC se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, v zakonsko predpisanih rokih.

 

8. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Škofijski Karitas Celje.

odgovorna oseba: Mihaela Šolinc

Telefonska številka: 0590 80 370

Elektronski naslov: mihaela.solinc@karitasce.si

 

9. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Celje, 23. 5. 2018

 

 

bottom of page