Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 15/21, dne 4. 2. 2021, v četrtem odstavku 38. člena določa, da se Slovenski Karitas omogoči izplačilo sredstev za zagotavljanje ukrepov reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih posledic epidemije COVID-19 pri izvajanju dodatne pomoči prejemnikom hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

 

Na Škofijski Karitas Celje smo sprejeli sklep, da naš delež sredstev v celoti namenimo za pomoč prejemnikom OP MPO, t. i. evropske hrane. Sredstva smo v celoti razdelili za pomoč pri plačilu položnic in za nakup higienskih pripomočkov. Pri delitvi sredstev so sodelovale vse ŽK in vsa so sredstva v celoti realizirana in razdeljena med uporabnike, ki hrano prejemajo na ŽK.
 
Skupaj smo razdelili 56.201,55 €, in sicer 29.790,94 € za pomoč pri plačilu položnic, 23.949,88 € za nakup higienskih pripomočkov in 2.460,73 € za pomoč pri nakupu pripomočkov za nego in varovanje zdravja.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem ŽK za požrtvovalno, vestno in predano sodelovanje pri razdeljevanju pomoči. Bog povrni.

Karitas v celjski škofiji deluje v naslednjih župnijah

Oznaka RM pri posamezni župniji pomeni, da je tam razdelilno mesto hrane iz Sklada za materialno pomoč najbolj ogroženim.

 

Dekanija BRASLOVČE

 

Dekanija CELJE

 

Dekanija GORNJI GRAD

 

Dekanija KOZJE

 

Dekanija LAŠKO

 

Dekanija NOVA CERKEV

 

Dekanija ROGATEC

 

Dekanija ŠALEŠKA DOLINA

 

Dekanija ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Dekanija VIDEM OB SAVI

 

Dekanija ŽALEC

Grb škofije Celje

Grb celjskega škofa

Grb_škof_Maksimilijan_Matjaz.png