top of page

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 15/21, dne 4. 2. 2021, v četrtem odstavku 38. člena določa, da se Slovenski Karitas omogoči izplačilo sredstev za zagotavljanje ukrepov reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih posledic epidemije COVID-19 pri izvajanju dodatne pomoči prejemnikom hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

 

Na Škofijski Karitas Celje smo sprejeli sklep, da naš delež sredstev v celoti namenimo za pomoč prejemnikom OP MPO, t. i. evropske hrane. Sredstva smo v celoti razdelili za pomoč pri plačilu položnic in za nakup higienskih pripomočkov. Pri delitvi sredstev so sodelovale vse ŽK in vsa so sredstva v celoti realizirana in razdeljena med uporabnike, ki hrano prejemajo na ŽK.
 
Skupaj smo razdelili 56.201,55 €, in sicer 29.790,94 € za pomoč pri plačilu položnic, 23.949,88 € za nakup higienskih pripomočkov in 2.460,73 € za pomoč pri nakupu pripomočkov za nego in varovanje zdravja.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sodelavkam in sodelavcem ŽK za požrtvovalno, vestno in predano sodelovanje pri razdeljevanju pomoči. Bog povrni.

Karitas v celjski škofiji deluje v naslednjih župnijah

Oznaka RM pri posamezni župniji pomeni, da je tam razdelilno mesto hrane iz Sklada za materialno pomoč najbolj ogroženim.

 

Dekanija ŽALEC-BRASLOVČE

 

Dekanija CELJE-NOVA CERKEV

 

Dekanija GORNJI GRAD-ŠALEŠKA DOLINA

 

Dekanija KOZJE-ROGATEC-ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Dekanija LAŠKO-VIDEM OB SAVI

 

Grb škofije Celje

Grb celjskega škofa

bottom of page