top of page

Pomoč pri plačilu položnic

Družine in posamezniki se iz različnih razlogov, na katere marsikdaj ne morejo vplivati, znajdejo v stiski, ker jim
Mnoge družine in posamezniki se kdaj soočijo z neplačanimi in zapadlimi položnicami. Pri nas lahko enkrat letno zaprosijo za pomoč pri plačilu položnic. Do pomoči so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči, brezposelni, delavci ob izgubi zaposlitve, osebe brez dohodka. Pomoč pri plačilu položnic se trudimo nuditi tudi družinam, ki minimalno presegajo cenzus za denarno pomoč, starejšim z nizkimi pokojninami in vsem, ki se iz različnih razlogov znajdejo v trenutni stiski.
 
 
Prošnji za pomoč pri plačilu položnic prosimo priložite:
  • dokazila o vseh mesečnih dohodkih vseh družinskih članov,
  • bančni izpisek za obdobje zadnjih treh mesecev,
  • odločbo CSD o prejemkih iz javnih sredstev,
  • podpisano izjavo o zbiranju osebnih podatkov (obrazec najdete na naši spletni strani),
  • položnice za katere potrebujete pomoč pri plačilu.
 
Žal ne moremo plačevati stroškov telefona, interneta, RTV prispevka in avtomobilskih zavarovanj. 
bottom of page