top of page

Naša vizija

Karitas v celjski škofiji želi krepiti svojo krščansko in evangeljsko identiteto, skrbeti za prepoznavnost in ohranjati zaupanje, da bi tako razvijala

solidarnost in celostno skrbela za uboge; torej nudila materialno, moralno

in duhovno pomoč ljudem, ki trpijo kakršnokoli pomanjkanje ali se znajdejo

v raznovrstnih stiskah.

Bolj podrobno

1. Pospeševanje dobrodelnosti in skrb za sodelavce
 • Skrb za osebnostno in duhovno rast sodelavcev.
 • Skrb za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev.
 • Spodbujanje prostovoljstva.
 
2. Razvijati solidarnost in skrbeti za uboge
 • Razvijati in negovati programe duhovne pomoči.
 • Ustvarjati prostore srečanj in sprejetosti.
  • Programi za učenje in krepitev veščin in spretnosti.
  • Programi za krepitev in graditev socialne mreže.
  • Programi za vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju.
 • Preverjati primernost programov in zadovoljstvo uporabnikov.
 • Zagotavljati hiter in ustrezen odziv na stiske.
 •  
3. Odločitev za trajnostni razvoj in krepitev delovanja
 • Skrb za oznanjevanje in spodbujanje solidarnosti.
  • Širša in kakovostnejša prisotnost na spletu.
  • Prisotnost in prepoznavnost v lokalnem medijskem okolju.
 • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami in ustanovami.
 • Skrb za prepoznavnost in ohranjanje zaupanja.
  • Ciljno usmerjeni projekti za zbiranje materialnih virov pomoči,
  • sistematično reševanje uporabne hrane iz uničenja,
  • zagotavljanje preglednosti delovanja.
 
4. Postajati in ostajati ljubeča skrb krajevne Cerkve za človeka.
bottom of page