top of page

Začasna kratkotrajna nastanitev Efrem

Program Efrem je namenjen t.i. ‘urbanim brezdomcem’. Ljudem, ki zaradi različnih vzrokov ostanejo brez stalnega bivališča in tako brez dokumentov in možnosti uveljavljanja državljanskih pravic in dolžnosti. Med urbane brezdomce sodijo tudi vsi, ki zaradi dolgov ali drugih vzrokov ostanejo brez strehe nad glavo in izgubijo dom.

V programu Efrem uporabnikom pomagamo z možnostjo krizne kratkotrajne namestitve v bivalni enoti oz. z možnostjo prijave zakonsko določenega stalnega bivališča na našem naslovu. Slednje urejamo v sodelovanju z UE Celje in je namenjeno samo tistim uporabnikom, ki se res ne morejo prijaviti nikjer drugje. 

bottom of page