Osebna svetovanja

V okviru Škofijske Karitas Celje nudi prof. Saraja Špec psiho-socialno pomoč v obliki svetovalnega dela.
V prvi vrsti je pomoč namenjena vsem, ki izrazijo željo po osebnem svetovanju in je vsem na voljo brezplačno.
Nekatere na svetovanje usmerimo v procesu reševanja prošnje za pomoč pri plačilu položnic.
Nudimo enkratni svetovalni pogovor, na vašo željo vam lahko ponudimo redno spremljanje za določen čas in boste prišli na svetovanje večkrat - redno ali ko začutite potrebo.
 
V pogovoru se bomo poleg šibke finančne situacije dotaknili še drugih dejavnikov v življenju, ki so vezani na preživetje, odnose z soljudmi, iskanje službe, odplačevanje dolgov. V procesu svetovanja in spremljanja vam bomo skušali nuditi razbremenitev, obnovljeno upanje, pogum, moč za življenje, konkretne rešitve za težave, pomoč pogledati na probleme z več plati in iz novih vidikov.
S svetovanjem skušamo osebe razumeti, hkrati pa skupaj z njimi odkrivati, katere vire še imajo v sebi, čeprav so morda nanje že pozabili ali jih trenutno ne vidijo.